1. Ons DNA

Biologisch
begin

Ons DNA is afkomstig van onze ouders en is de blauwdruk voor alle deeltjes in onze hersenen. Het vormt het fundament van wie we zijn en daarmee de basis van onze biologische identiteit.

2. Hechtingstijlen

Biologische ontwikkeling

In de eerste paar jaar van ons leven passen onze biologische systemen zich aan, aan de omgeving waarin we opgroeien. Onze ouders en opvoeding spelen hierbij een belangrijke rol.

3. Persoonlijkheid & Drijfveren

Persoonlijke ontwikkeling

Vervolgens ontwikkelen we ons als persoon en individu: onze persoonlijkheid. Aan de hand van onze sociale omgeving vormen we bepaalde karaktereigenschappen, voorkeuren en drijfveren.

4. Rol attitude

Professionele ontwikkeling

In onze professionele levensfase ontwikkelen we de manier waarop we in ons professionele leven staan. Werkervaringen zorgen voor onze rol attitude. Wat geeft je energie en wat kost je energie?

{Prof Dr. L. Worm}

Jouw persoonlijkheid, wetenschappelijk gedreven en bewezen

Onder leiding van een team vooraanstaande wetenschappers, is een persoonlijkheidsmodel ontwikkeld (HEXACO) dat jouw persoonlijkheid in kaart brengt in 6 dimensies. Gek genoeg is op deze 6 dimensies jouw hele persoonlijkheid gestoeld namelijk:

Honesty-Humility (H): sincere, honest, faithful, loyal, modest/unassuming versus sly, deceitful, greedy, pretentious, hypocritical, boastful, pompous

Emotionality (E): emotional, oversensitive, sentimental, fearful, anxious, vulnerable versus brave, tough, independent, self-assured, stable

Extraversion (X): outgoing, lively, extraverted, sociable, talkative, cheerful, active versus shy, passive, withdrawn, introverted, quiet, reserved

Agreeableness (A): patient, tolerant, peaceful, mild, agreeable, lenient, gentle versus ill-tempered, quarrelsome, stubborn, choleric

Conscientiousness (C): organized, disciplined, diligent, careful, thorough, precise versus sloppy, negligent, reckless, lazy, irresponsible, absent-minded

Openness to Experience (O): intellectual, creative, unconventional, innovative, ironic versus shallow, unimaginative, conventional

De oorsprong van onze persoonlijkheid

We denken vaak dat we goed doordacht onze keuzes maken en ons rationeel gedragen. Dit blijkt echter vaker niet, dan wel het geval te zijn. Aan het merendeel van ons gedrag en de keuzes die we maken, liggen onbewuste processen ten grondslag. Sinds de Oude Grieken is men op zoek naar de oorsprong (Gnothi Seauton) van deze processen. Lang kwamen we niet verder dan ons onbewuste te benaderen als een ‘black-box’. Recent wetenschappelijk onderzoek heeft hier echter verandering in gebracht.

Biologische identiteit

Met de opkomst van neurowetenschappen en inzichten vanuit de genetica, is onze kennis over het onbewuste spectaculair toegenomen. Het blijkt dat de manier waarop wij ons gedragen grotendeels afhankelijk is van de manier waarop verschillende biologische systemen in onze hersenen zich hebben ontwikkeld. Dit noemen we onze biologische identiteit.

Ontwikkel de juiste mindset

Je biologische identiteit kun je zien als een persoonlijke filter die over jouw belevingswereld heen ligt. Het beïnvloedt bijvoorbeeld hoe je naar mensen kijkt en hoe je situaties beoordeelt. Zo genieten sommige mensen veel van sociaal contact, waardoor ze altijd voor iedereen klaarstaan en anderen willen behagen. Andere mensen zijn altijd enthousiast om nieuwe uitdagingen op te pakken, maar zijn daardoor ook weer snel afgeleid en hebben moeite om projecten af te maken.

Start vandaag nog met het maximale uit jezelf te halen